Donnerpunten

Vanaf 2011 biedt de wetgever huiseigenaren en woningcorporaties de mogelijkheid om huurwoningen die in gebieden liggen waar een woningtekort van toepassing is (volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS)) extra punten toe te kennen. Deze extra punten zijn benoemd naar de toenmalige minster van Binnenlandse Zaken Donner en geldt enkel voor een aantal schaarstegebieden. 

Maximaal 25 extra punten
Schaarstegebieden zijn regio's waar grote vraag is naar woningen, maar waar relatief weinig woningen beschikbaar komen. Huurwoningen in gemeenten die tot deze regio's behoren, krijgen maximaal 25 huurpunten extra. Een woning met een gelijke of lagere WOZ-waarde dan € 2.900,- per vierkante meter krijgt 15 extra punten. Een woning met een hogere WOZ-waarde per vierkante meter krijgt 25 extra punten.

Waardebepaling woning
Woningen in schaarstegebieden krijgen in ieder geval 15 extra punten. Om te bepalen of de woning 25 extra punten krijgt, moet u:
De meest recente WOZ-waarde van de woning vaststellen. Deze staat vermeld in de laatst afgegeven WOZ-beschikking, of is op te vragen bij de gemeente. 

De oppervlakte van de woning bepalen
U deelt de WOZ-waarde door de oppervlakte. Bijvoorbeeld voor een woning in Amsterdam: € 200.000,- / 50 m2 = € 4.000,-. Komt dit bedrag boven de € 2.900,- uit, dan kan het aantal punten met maximaal 25 worden verhoogd. Hieronder kunt u een aantal andere bronnen raadplegen:

Handige links: 
Woningwaarderingstelsel
Puntensysteem en schaarstegebieden

Contactgegevens

Amsterdam

Blijf op de hoogte van het nieuwste woningaanbod.

Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Toestemming
Ik heb de privacy statement en ik ga hiermee akkoord.
Real Time Web Analytics